ผลงาน ANGELs INNOVATION

โรงพยาบาล

INNOVATION

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นวัตกรรมหุ่นยนต์เยี่ยมบ้าน

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

  1. “ย้อนเวลา หาอดีต”
  2. Belt สายรัดหมัดเดียวอยู่
  3. PVC 4 in 1 ฝึกมือแขนแสน ง๊าย ง่าย
  4. แนบสนิทพิชิต Foley

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ประสิทธิผลของระบบส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองผ่านระบบมือถืออัจฉริยะ: Stroke Man

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แปรงสีฟันดูดของเหลวในช่องปาก

โรงพยาบาลนครนายก

ใบหย่า…มะมาหย่ากันเถอะ

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

R2R การพัฒนาระบบบริการ Stroke fast track โรงพยาบาลพระพุทธบาท

โรงพยาบาลพุทธชินราช

ส่งต่อฉับไว ปลอดภัย ทันเวลา

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

Fast track Stroke จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสระบุรี

พัฒนาระบบการเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ (Intravenous recombinant tissue plasminogen activator/rt-PA) กลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (Acute Ischemic Stroke) โรงพยาบาลสระบุรี โดยใช้แนวคิด Lean

สถาบันประสาทวิทยา

  1. แว่นตาดูแลผู้ป่วยมองเห็นภาพซ้อน รุ่น 2
  2. หมอนหนุนศีรษะสำหรับหลังผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการผ่าตัด Craniectomy

หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564