พัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ

ตามที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ โดยกำหนดจัดประชุมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ และพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเครือข่ายสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพ นั้น

ในการนี้ สถาบันประสาทวิทยา ขอเชิญท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอบรมโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ ในหลักสูตรต่าง ๆ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสถาบันประสาทวิทยาสนับสนุนค่าที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมที่มาจากต่างจังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ในบางหลักสูตร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ ผู้เข้าอบรมเบิกจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ ทั้งนี้ ผู้สนใจกรุณาศึกษาเงื่อนไขแต่ละหลักสูตรอย่างละเอียด และส่งหนังสืออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรม มาที่ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่มีหนังสืออนุมัติตัวจากต้นสังกัด สถาบันประสาทวิทยาจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าอบรมต้องสำรองค่าใช้จ่ายเอง

Read more

WSO ANGELS Awards WINNERS: Thailand 2019

Diamond2019

Diamond Status

Neurological Institute of Thailand
Thammasat University Hospital

WSO Platinum Status 2019

Platinum Status

Chiangmai Neurological Hospital
King Chulalongkorn Memorial Hospital
Maha Sarakham Hospital
Rayong Hospital
Samut Prakan Hospital
Sisaket Hospital
Suratthani Hospital
Taksin Hospital
Uttaradit Hospital

WSO Gold Status 2019

Gold Status

Ang Thong Hospital
Bhuddasothorn Hospital
Chao Phya Abhaibhubejhr Hospital
Chumphon Khet Udomsak Hospital
Hatyai Hospital
Lerdsin Hospital
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Nakhon Pathom Hospital
Nakhon Phanom Hospital
Nakornping Hospital
Phra Phutthabat Hospital
Ratchaburi Hospital
Sapphasitthiprasong Hospital
Songkhla Hospital
Srisangwornsukhothai Hospital
Vachira Phuket Hospital
Yala Hospital