รายชื่อผู้เข้าอบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง

เรียน ผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

สถาบันประสาทวิทยามีความยินดีที่ท่านสนใจเข้าร่วมอบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Web Application) ภายใต้โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้สูงอายุ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สถาบันประสาทวิทยาขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายชื่อผู้เข้าอบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง (372 downloads)
กำหนดการอบรมบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพเครือข่ายฐานข้อมูลโรคหลอดเลือดสมอง (279 downloads)

หมายเหตุ:

  1. ผู้เข้าอบรมที่สำรองห้องพักกับสถาบันประสาทวิทยา สามารถแจ้งชื่อเข้าพักที่โรงแรม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป (หากผู้เข้าอบรมประสงค์จะพักคู่กัน กรุณาเช็คอินเข้าพักพร้อมกัน มิเช่นนั้นทางโรงแรมจะจัดห้องพักตามลำดับการเช็คอิน)
  2. ผู้เข้าอบรมกรุณาเตรียมเอกสารอนุมัติบุคลากรจากต้นสังกัดฉบับจริงยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันอบรม

โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบประสาท
โทร 0 2306 9899 ต่อ 1141